ชื่อเรื่องดอกหญ้าเหนือผืนดิน
ผู้แต่งคนที่ 1ชมัยภร แสงกระจ่าง
เลขเรียก923.3593
เลขผู้แต่งช162ด
เลขมาตรฐานสากล9789744669421
หัวเรื่อง1.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - - ชีวประวัติ
2.ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2559
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า303 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016316อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ