ชื่อเรื่องบทบาทของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ในการดำเนินโครงการตรวจสอบการใช้การเช่าที่ราชพัสดุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผู้แต่งคนที่ 1ภาคภูมิ ศรีดารา
เลขเรียกกศ 346.043
เลขผู้แต่งภ414บ
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ- - การตรวจสอบ
2.การตรวจสอบการให้เช่าที่ราชพัสดุ
3.ภาคภูมิ ศรีดารา, เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
4.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (กศ)
ภาพประกอบการค้นคว้าอิสระ หรือ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
จำนวนหน้า69 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016325อยู่รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (กศ)
ย้อนกลับ