ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
ผู้แต่งคนที่ 1นิภาพร โควสุวรรณ
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งน624ค
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
2.นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
3.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางนิภาพร โควสุวรรณ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า34 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016378อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ