ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานระบบ การวางแผนการรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิต ด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2013
ผู้แต่งคนที่ 1นาวิน บุญเลิศ
เลขเรียกPO017
เลขผู้แต่งน494ค
หัวเรื่อง1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการ
2.ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนายนาวิน บุญเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการ
จำนวนหน้า11 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016381อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ