ชื่อเรื่องชีวิตใหม่ 2
ผู้แต่งคนที่ 1วิกรม กรมดิษฐ์
เลขเรียก920
เลขผู้แต่งว495ช
เลขมาตรฐานสากล9786169162124
หัวเรื่อง1.วิกรม กรมดิษฐ์
2.วิกรม กรมดิษฐ์ - - ชีวประวัติ
3.วิกรม กรมดิษฐ์ - - ทัศนคติ
4.วิกรม กรมดิษฐ์ - - 2496-
5.นักธุรกิจ - - ไทย
6.การดำเนินชีวต
7.การเดินทาง
สำนักพิมพ์พริ้นท์ ซิตี้
ปีที่พิมพ์2556
ราคา100
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
หมายเหตุอภินันทนาการจาก คุณอนันท์ สุภาวิมล สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562
จำนวนหน้า295 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016425อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ