ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้แต่งคนที่ 1วรวุฒิ เทพทอง
เลขเรียก346.043
เลขผู้แต่งว285ค
เลขมาตรฐานสากล9789742037192
หัวเรื่อง1.กฎหมายที่ดิน
2.การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
3.กฎหมายที่ดิน - - ไทย
4.กรรมสิทธิ์ที่ดิน
ครั้งที่พิมพ์7
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2561
ราคา450
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า568 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016437อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ