ชื่อเรื่องPrinciples : Life & Work
ผู้แต่งคนที่ 1เดลิโอ, เรย์ (Dalio, Ray)
ผู้แต่งคนที่ 2จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, แปล
เลขเรียก158.2
เลขผู้แต่งด896พ
เลขมาตรฐานสากล9786169289739
หัวเรื่อง1.Conduct of life
2.Decision making
3.Corporate culture
4.Investment advisors
5.Success in business
6.Success
7.การทำงาน
8.คุณภาพชีวิตการทำงาน
9.การพัฒนาตนเอง 10. จิตวิทยาประยุกต์
สำนักพิมพ์เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
ราคา777
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า592 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016440อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ