ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล
ผู้แต่งคนที่ 1สุพจน์ กู้มานะชัย
เลขเรียก346.012
เลขผู้แต่งส826ย
เลขมาตรฐานสากล9789742034955
หัวเรื่อง1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - บุคคล
2.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติบุคคล
3.บุคคล (กฎหมาย)
ครั้งที่พิมพ์4
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2553
ราคา180
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า280 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016441อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ