ชื่อเรื่องเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย : THE LAND ECONOMY OF THAILAND ปริทัศน์สถานภาพความรู้
ผู้แต่งคนที่ 1อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
เลขเรียก333
เลขผู้แต่งอ266ศ
เลขมาตรฐานสากล9789743266324
หัวเรื่อง1.ที่ดิน
2.การปฏิรูปที่ดิน
3.การปฏิรูปที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2558
ราคา240
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า318 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016443อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ