ชื่อเรื่องเวนคืนที่ดิน ผังเมืองใหม่ ราคาประเมินที่ดิน ทั่วประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1ณัฐฐินีย์ ตลับนาค
เลขเรียก333.332
เลขผู้แต่งณ321ว
เลขมาตรฐานสากล9786167931050
หัวเรื่อง1.ยุทธศาสตร์ชาติ
2.การถือครองที่ดิน
3.การถือครองที่ดิน - - ไทย
4.การเวนคืนที่ดิน
5.ที่อยู่อาศัย - - ไทย
6.ผังเมือง - - ไทย
7.การประเมินราคาที่ดิน
8.ที่ดิน - - การประเมินราคาที่ดิน
9.อสังหาริมทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์อินฟินิตี้ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2559
ราคา400
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า398 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016444อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ