ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2559)
ผู้แต่งคนที่ 1คณะวิชาการ The Justice Group
เลขเรียก346.044
เลขผู้แต่งค121ป
เลขมาตรฐานสากล9786162602214
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ทีดิน
2.กฎหมาย - - ทีราชพัสดุ
สำนักพิมพ์พิมพ์อักกษร
ปีที่พิมพ์2559
ราคา140
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า304 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016463อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ