ชื่อเรื่องการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ระเบียบและประกาศของคณะกกรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ.2559 (ใหม่ล่าสุด)
ผู้แต่งคนที่ 1วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์, พัลลภ กฤตยานวัช
เลขเรียก333.3
เลขผู้แต่งว745ก
เลขมาตรฐานสากล9786169271208
หัวเรื่อง1.กฎหมายการจัดสรรที่ดิน
2.การจัดสรรที่ดิน
3.การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
4.นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
5.การบริหารหมู่บ้านจัดสรร
6.ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน
สำนักพิมพ์มาสเตอร์ คีย์
ปีที่พิมพ์2559
ราคา300
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า204 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016464อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ