ชื่อเรื่อง108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่งคนที่ 1ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
เลขเรียก346.043
เลขผู้แต่งณ253ร
เลขมาตรฐานสากล9786162601576
หัวเรื่อง1.กฎหมายที่ดิน
2.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ที่ดิน
3.การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
4.ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
5.การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
6.กฎหมายที่ดิน - - ไทย
7.กรรมสิทธิ์ที่ดิ
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
ราคา350
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า352 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016465อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ