ชื่อเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง Property, plant and equipment ; related TFRSs for PAEs and NPAEs
ผู้แต่งคนที่ 1วรศักดิ์ ทุมมานนท์
เลขเรียก657.47
เลขผู้แต่งว287ท
เลขมาตรฐานสากล9786163355492
หัวเรื่อง1.การเงิน - - การบริหาร
2.การบริหารสินทรัพย์
3.ที่ดิน
4.ที่ดิน - - การบัญชี
5.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6.อาคาร
7.การเงิน
8.การบัญชี - - มาตรฐาน
9.การบัญชี - - มาตรฐาน - - ไทย 10. การบัญชีสินทรัพย์ 1
10.งบการเงิน 1
11.อสังหาริมทรัพย์ - - การ
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์ 50
ปีที่พิมพ์2556
ราคา650
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า367 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016466อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ