ชื่อเรื่องรวมกฎหมายปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1สุรพล นิติไกรพจน์
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งส852ร
เลขมาตรฐานสากล97499094093
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง - - ไทย
2.กฎหมายปกครอง
3.กฎหมายปกครอง - - ไทย
4.คำพิพากษาศาล
ครั้งที่พิมพ์7
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2548
ราคา300
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
หมายเหตุภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548)
จำนวนหน้า553 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016479อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ