ชื่อเรื่องสมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)
ผู้แต่งคนที่ 1ไฟน์สโตน, เจฟฟรีย์
เลขเรียกอ 959.3
เลขผู้แต่งฟ914ส
เลขมาตรฐานสากล9748714888
สำนักพิมพ์กู๊ดวิล เพรส
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า394 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016505อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ