ชื่อเรื่องพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้แต่งคนที่ 1พระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิ
เลขเรียกสร 294.3351
เลขผู้แต่งพ353พ
เลขมาตรฐานสากล9789748259949
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์
2.กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
หมายเหตุหนังสือที่ระลึกพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
จำนวนหน้า161 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016506อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร) / Government Publications (GP)
ย้อนกลับ