ชื่อเรื่องพระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช-อัมพโรวาท ปฐมภาค
ผู้แต่งคนที่ 1ภาครัฐและเอกชน
เลขเรียกอ 294.362
เลขผู้แต่งภ413พ
ชื่อชุดชุด ปกอักษรพระนาม ออป (1 ชุดมี 5 เล่ม)
สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
คำสำคัญพระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
จำนวนหน้า147 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016572อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ