ชื่อเรื่องทิศ 6 และ สังคหวัตถุ 4 หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระนิพนธ์
ผู้แต่งคนที่ 1ภาครัฐและเอกชน
เลขเรียกอ 294.362
เลขผู้แต่งภ413ท
เล่มที่2
ชื่อชุดชุดปก อักษรพระนาม ออป (1 ชุดมี 5 เล่ม)
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า113 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016573อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ