ชื่อเรื่องสวดมนต์แปล พระศาสนโศภน (จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม รวบรวมและแปล
ผู้แต่งคนที่ 1ภาครัฐและเอกชน
เลขเรียกอ 294.362
เลขผู้แต่งภ413ส
เล่มที่3
ชื่อชุดชุดปก อักษรพระนาม ออป (1 ชุดมี 5 เล่ม)
สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า533 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016574อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ