ชื่อเรื่องบุญ: พระธรรมเทศนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแสดงในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2553
ผู้แต่งคนที่ 1ภาครัฐและเอกชน
เลขเรียกอ 294.362
เลขผู้แต่งภ413บ
เล่มที่4
ชื่อชุดชุดปก อักษรพระนาม ออป (1 ชุดมี 5 เล่ม)
สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า16 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016575อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ