ชื่อเรื่องจดหมายเหตุประชาชน ประมวลภาพข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ เนื่องในโอกาส ที่มีพระราชโองการโปรดสถาปนา สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่งคนที่ 1ภาครัฐและเอกชน
เลขเรียกอ 294.362
เลขผู้แต่งภ413จ
เล่มที่5
ชื่อชุดชุดปก อักษรพระนาม ออป (1 ชุดมี 5 เล่ม)
สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า189 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016576อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ