ชื่อเรื่องธำรงไว้ในแผ่นดิน : กรมธนารักษ์กับการดูแลทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกอ 332.4
เลขผู้แต่งก-ธ
ฉบับที่ฉ.5
เลขมาตรฐานสากล9747700468
ชื่อชุดทรัพย์แผ่นดิน
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
ครั้งที่พิมพ์26 x 27 cm
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า165 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006247, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง
006248, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง
012917, ฉ.4อยู่หนังสือทั่วไป
015669, ฉ.3อยู่งานวิจัย (วจ/ว)
016639, ฉ.5อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ