ชื่อเรื่องกรมธนารักษ์ : ความภูมิใจ 72 ปี บนแผ่นดินไทย
ผู้แต่งคนที่ 1กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกอ 332.4
เลขผู้แต่งก-ค
ฉบับที่5
เลขมาตรฐานสากล9747700441
ชื่อชุดทรัพย์แผ่นดิน
หัวเรื่อง1.กรมธนารักษ์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R) (Lib use only
จำนวนหน้า171 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
006249, ฉ.1อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
006250, ฉ.2อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
012914, ฉ.4อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
015670, ฉ.3อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
016640, 5อยู่หนังสืออ้างอิง (อ) / Reference (R)
ย้อนกลับ