ชื่อเรื่องการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ Data Insight เพื่อการบริหารงานยุคดิจิทัล
ผู้แต่งคนที่ 1กรรณิการ์ นุชชมภู
เลขเรียกPO015
เลขผู้แต่งก173ก
หัวเรื่อง1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวกรรณิการ์ นุชชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวกรรณิการ์ นุชชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ Data Insight เพื่อการบริหารงานยุคดิจิทัลเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016758อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ