ชื่อเรื่องระบบบริการข้อมูลตนเอง (HR Self Service)
ผู้แต่งคนที่ 1กรรณิการ์ นุชชมภู
เลขเรียกPO015
เลขผู้แต่งก173ก
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารานเทศ
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวกรรณิการ์ นุชชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวกรรณิการ์ นุชชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ระบบบริการข้อมูลตนเอง (HR Self Service)เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016759อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ