ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีผู้เช่าขออนุญาตดำเนินการในที่ราช
ผู้แต่งคนที่ 1วิภาดา รัตนคูหา
เลขเรียกPO001
เลขผู้แต่งว648ก
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางวิภาดา รัตนคูหา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางวิภาดา รัตนคูหา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีผู้เช่าขออนุญาตดำเนินการในที่ราชเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016812อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ