ชื่อเรื่องแผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่ดำเนินการเขตสาทร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่งคนที่ 1อาภารวี สุขิทาภรณ์
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งอ635ผ
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวอาภารวี สุขิทาภรณ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวอาภารวี สุขิทาภรณ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่ดำเนินการเขตสาทร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016940อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ