ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อจัดส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด
ผู้แต่งคนที่ 1จิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งจ512ก
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนายจิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายจิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อจัดส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016942อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ