ชื่อเรื่องเทคนิคการนำเข้าข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อการเผยแพร่
ผู้แต่งคนที่ 1จิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งจ512ท
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนายจิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายจิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการนำเข้าข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อการเผยแพร่เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016943อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ