ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระและเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าในเขตกำแพงเมือง-คูเมือง
ผู้แต่งคนที่ 1สุทธิกาญจน์ จรดรัมย์
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางสุทธิกาญจน์ จรดรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสุทธิกาญจน์ จรดรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระและเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าในเขตกำแพงเมือง-คูเมืองเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016994อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ