ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุรายนางสมทรง อินละมุน แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปท.๖๘๖ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผู้แต่งคนที่ 1ปัญญา มณีโชติ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของ นายปัญญา มณีโชติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของ นายปัญญา มณีโชติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุรายนางสมทรง อินละมุน แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปท.๖๘๖ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวงเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016995อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ