ชื่อเรื่องโครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก (โครงการ ๓) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.๒๐๒ (บางส่วน) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้แต่งคนที่ 1ประภาพรรณ ขันรินทร์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวประภาพรรณ ขันรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวประภาพรรณ ขันรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก (โครงการ ๓) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.๒๐๒ (บางส่วน)เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016997อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ