ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการดำเนินการโครงการบ้านสวัสดิการ
ผู้แต่งคนที่ 1ประภาพรรณ ขันรินทร์
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวประภาพรรณ ขันรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวประภาพรรณ ขันรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดทำคู่มือการดำเนินการโครงการบ้านสวัสดิการเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016998อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ