ชื่อเรื่องการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.๕๐๖ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (บริเวณที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระพุทธ)
ผู้แต่งคนที่ 1เสาวลักษณ์ เทศนุ้ย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ เทศนุ้ย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ เทศนุ้ย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016999อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ