ชื่อเรื่องการนำเข้าข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้ Google Earth
ผู้แต่งคนที่ 1เสาวลักษณ์ เทศนุ้ย
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ เทศนุ้ย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ เทศนุ้ย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำเข้าข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้ Google Earthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017000อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ