ชื่อเรื่องการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟน
ผู้แต่งคนที่ 1เสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
เลขเรียกPO001
เลขผู้แต่งส938ก
หัวเรื่อง1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนะความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านสมาร์ทโฟนเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017001อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ