ชื่อเรื่องการบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้แต่งคนที่ 1เสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์
เลขเรียกPO001
เลขผู้แต่งส938ก
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวเสาวลักษณ์ กาวิลาวัลล์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา การบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017002อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ