ชื่อเรื่องการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๐ กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.๑๙๔ (แปลงโรงงานกระดาษ) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แต่งคนที่ 1ศิริมา ธรรมโชโต
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางศิริมา ธรรมโชโต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางศิริมา ธรรมโชโต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๐ กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.๑๙๔ (แปลงโรงงานกระดาษ) ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017003อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ