ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำที่ราชพัสดุมาดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบ Smart City เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ผู้แต่งคนที่ 1ศิริมา ธรรมโชโต
เล่มที่2
สำนักพิมพ์กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางศิริมา ธรรมโชโต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางศิริมา ธรรมโชโต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำที่ราชพัสดุมาดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบ Smart City เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017004อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ