ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
ผู้แต่งคนที่ 1เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
เลขเรียก657
เลขผู้แต่งบ784ก
เลขมาตรฐานสากล9786160823055
หัวเรื่อง1.การบัญชี
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
ราคา84
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
หมายเหตุอภินันทนาการจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
จำนวนหน้า220 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017279อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ