ชื่อเรื่องMary the Moment ใช้ชีวิตคิดเช่น {34}แมร์{34}
ผู้แต่งคนที่ 1พัชรศรี เบญจมาศ
เลขเรียก158
เลขผู้แต่งพ517ม
เลขมาตรฐานสากล9786165653152
ชื่อชุดมีทั้งหมด 4 เล่ม Stay brave, Stay positive, Stay F
หัวเรื่อง1.การแข่งขัน (จิตวิทยา)
2.การดำเนินชีวิต
3.การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา)
4.กำลังใจ
5.ความเชื่อมั่นในตนเอง
6.จิตวิทยาเชิงบวก
7.เป้าหมาย (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2562
ราคา199
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า4 เล่มเล็ก
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017280อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ