กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการโปรแกรม ภาษา C
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่องซี (ภาษาคอมพิวเตอร์). , ภาษาคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบดำเนินงานยูนิกซ์
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
หัวเรื่องยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์). , Unix operating system.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม