กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก333.73
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น (Inception Report) : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง บริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม