Main Back

Search ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ Resualt 4 Items

Titleการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์
CallNumber344.01
Authorชวลิต พุฒพิสุทธิ์
Subjectชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน. , กฎหมายแรงงาน. , แรงงานสัมพันธ์.
Publishกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการดำเนินงานสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
CallNumberว 332.49
Authorชวลิต พุฒพิสุทธิ์
Subjectสำนักบริหารเงินตรา.
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต
CallNumber302.2
Authorชวลิต พุฒพิสุทธิ์
Subjectชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน. , การประชาสัมพันธ์. , การสื่อสาร.
Publishกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแบบประเมินบุคคล
CallNumber658.40
Authorชวลิต พุฒพิสุทธิ์
Subjectชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน. , แบบประเมินบุคคล.
Publishสำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.