กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รีอาร์ดอน, แคทลีน เค. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลวิธีปกครองคน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรีอาร์ดอน, แคทลีน เค.
หัวเรื่องการจัดการองค์การ. , กาบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม