กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning and Analysis
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
หัวเรื่องบริหารโครงการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
หัวเรื่องการวิเคราะห์และประเมินโครงการ. , การวิเคราะห์งาน.
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 2 เล่ม