กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อรสม สุทธิสาคร พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008
เลขเรียก928.9591
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-250 , , บ้านจักรพงษ์. , สุธาทิพย์ โมราลาย, ผู้แต่งร่วม.
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเช้าวันใหม่...ในเงามืด : พิมใจ อินทะมูล
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องพิมใจ อินทะมูล. , กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม.
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงสัย...ตายเพราะหมอ
เลขเรียก613
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องการแพทย์ , แพทย์
สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม