กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อรสม สุทธิสาคร พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008
เลขเรียก928.9591
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-250 , , บ้านจักรพงษ์. , สุธาทิพย์ โมราลาย, ผู้แต่งร่วม.
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง
เลขเรียก365.43
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องกฎหมาย - - การตีความ , กระบวนการทางศาล - - ไทย , กระบวนการยุติธรรม - - ไทย , นักโทษ - - รวมเรื่อง , นักโทษหญิง - - ภาวะสังคม , นักโทษหญิง - - ไทย - - รวมเรื่อง , ผู้ต้องขัง
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเช้าวันใหม่...ในเงามืด : พิมใจ อินทะมูล
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องพิมใจ อินทะมูล. , กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม.
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสงสัย...ตายเพราะหมอ
เลขเรียก613
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่องการแพทย์ , แพทย์
สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม