กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องA Man Called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
หัวเรื่องป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2458-2542
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหกบ้ารักษาโลก
เลขเรียก331.12
ผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
หัวเรื่องการแนะแนวอาชีพ. , บทสัมภาษณ์.
สำนักพิมพ์มูลนิธิโลกสีเขียว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม