กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่องคู่มือการปฎิบัติงาน.
สำนักพิมพ์ก.กมล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน = Work manual
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่องการจัดการองค์การ- -คู่มือ. , การจัดการองค์การ. , องค์การ- -การบริหาร.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม